All Systems Operational
MyDignio (Patient App and Devices) Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
MyDignio (Norway) Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Measurement Devices Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
🇳🇴 Dignio Prevent Norway Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Informasjon om tidspunkt for planlagt oppdatering og nedetid (Norge) ? Operational
Generell funksjonalitet i Dignio Prevent (Norge) Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Medisineringsstøtte (Norge) ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Digital hjemmeoppfølging (Norge) Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Integrasjoner til responssentre ? Operational
90 days ago
99.99 % uptime
Today
Integrasjoner for sykehus (NHN, DIPS etc.) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
🇮🇸 Dignio Prevent Iceland Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Information on scheduled updates and downtime (Iceland) ? Operational
Remote Care Operational Status (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Medication Support Operational Status (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
🇸🇪 Dignio Prevent Sweden Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Information on scheduled updates and downtime (Sweden) ? Operational
Remote Care Operational Status (Sweden) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Medication Support Operational Status (Sweden) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Jun 24, 2024

No incidents reported today.

Jun 23, 2024

No incidents reported.

Jun 22, 2024

No incidents reported.

Jun 21, 2024

No incidents reported.

Jun 20, 2024

No incidents reported.

Jun 19, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Jun 19, 15:00 CEST
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Jun 19, 10:00 CEST
Scheduled - Onsdag 19 Juni kl 10:00 oppdaterer vi Dignio Prevent. Det er ikke ventet noen nedetid under oppdateringen. Informasjon om innhold i oppdateringen vil bli sendt ut i et eget nyhetsbrev.

Wednesday 19th of June. Please note, Dignio Prevent will be updated at 10:00. No downtime is expected during the update. Information about the content of the update will be sent out in a separate newsletter. If you have any questions about this update, please contact your local Customer Support contact.

Jun 12, 13:19 CEST
Jun 18, 2024

No incidents reported.

Jun 17, 2024

No incidents reported.

Jun 16, 2024

No incidents reported.

Jun 15, 2024

No incidents reported.

Jun 14, 2024

No incidents reported.

Jun 13, 2024
Resolved - This incident has been resolved.
Jun 13, 16:08 CEST
Update - Vi har i løpet av den siste uken iverksatt tiltak for å forhindre at dispenseren mister nettverkskoblingen. Dette har nå gitt effekt, og vi ser at antallet dispensere som rapporterer nettverksfeil, har stabilisert seg de siste dagene.

Vi jobber fortsatt intenst med å finne rotårsaken til problemet. Dette krever dialog med nettverksleverandørene, noe som gjør at undersøkelsen tar lengre tid.

Siden vi har implementert tiltak som har vist seg effektive og sikrer stabil nettverkstilkobling, lukker vi denne saken. Vi vil likevel fortsette arbeidet med å finne rotårsaken for å forhindre lignende problemer i fremtiden.

Jun 13, 16:08 CEST
Update - We are continuing to work on a fix for this issue.
Jun 13, 16:08 CEST
Identified - En oppdatering knyttet til utfordringene med nettverkstilkobling: Vi jobber fremdeles på spreng med to tiltak.

1. Dialogen med teleleverandøren fortsetter, og de forsøker ulike tiltak. Dette har hatt en positiv effekt, men har ikke eliminert problemene helt.
2. En programvareoppdatering som vil gjøre dispenseren vesentlig mer robust for denne typen feil er under utvikling. Vi forventer å ha denne oppdateringen klar i løpet av juni.

Vi beklager selvfølgelig ulempene feilen fører til, men ser at problemet fremdeles kun påvirker enkelte dispensere og kunder. Likefullt jobber vi på spreng for å løse den så fort som mulig.

Med ønske om en god junihelg!

Jun 7, 15:32 CEST
Investigating - Vi ser fremdeles at noen dispensere kobler seg fra nettet, men at andre kobler seg til igjen. Vi forstår at dette skaper mye støy dere som kunder, og fortsetter feilsøkingen med uforminsket styrke. Vi er i kontakt med både SIM-kortleverandøren og Telenor for å undersøke hvorfor problemene fortsetter. Vi beklager ulempene feilen fører til, og kommer tilbake med en oppdatering så snart vi har noe nytt å melde.

Som tidligere ser vi at mange dispensere klarer å finne tilkobling til nettverket automatisk, men at enkelte dispensere trenger en omstart for å klare å koble seg opp igjen.

For å skru dispenseren av, hold knappen inne i ca 30 sek. Trykk én gang for å skru dispenseren på igjen.

Jun 5, 07:55 CEST
Update - Vi ser fortsatt et uvanlig høyt antall dispensere som mister nettverkstilkoblingen.

Vi ønsker å minne om at de fleste dispensere klarer å finne tilkobling til nettverket automatisk, men at enkelte dispensere trenger en omstart for å klare å koble seg opp igjen.

For å skru dispenseren av, hold knappen inne i ca 30 sek. Trykk èn gang for å skru dispenseren på igjen.

May 29, 13:12 CEST
Monitoring - Vi har ikke funnet noen annen årsak til at enkelte dispensere får nedlastningsfeil, og regner derfor med at feilen skyldes problemer med mobilnettverket (Telenor) som ble rapportert lørdag 18.e. Vi monitorerer saken videre.

De fleste dispensere kommer online automatisk når de får kontakt med nettverket igjen. Noen dispensere kan imidlertid trenge en omstart. Vi anbefaler derfor å prøve en omstart dersom dere opplever problemer med nettverkstilkoblingen. Dersom dette ikke hjelper, ber vi dere om å ta kontakt med vår support.

May 21, 21:00 CEST
Investigating - Vi har i dag mottatt flere henvendelser om dispensere som har fått feilmelding om nedlastningsfeil i løpet av helgen.

Dette ser ut å ramme dispensere som hadde bytte av plan i løpet av helgen (evt. skjøtet rull). Vi antar at dette henger sammen med problemer med mobilnettverket som hadde nedetid i helgen, men undersøker saken videre.

Dersom man opplever nedlastningsfeil på en dispenser, anbefaler vi å teste en omstart av dispenseren i mellomtiden. Dette bør løse problemet for de fleste dispensere. Dersom dette ikke hjelper, ber vi dere kontakte vår support.

May 21, 13:54 CEST
Jun 12, 2024

No incidents reported.

Jun 11, 2024

No incidents reported.

Jun 10, 2024

No incidents reported.