All Systems Operational
MyDignio (Patient App and Devices) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MyDignio (Norway) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MyDignio (UK) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
MyDignio (China) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Measurement Devices Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Dignio Prevent Norway Operational
90 days ago
99.46 % uptime
Today
Generell funksjonalitet i Dignio Prevent (Norge) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Medisineringsstøtte (Norge) ? Operational
90 days ago
97.31 % uptime
Today
Digital hjemmeoppfølging (Norge) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Eksterne integrasjoner (Norge) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Informasjon om tidspunkt for planlagt oppdatering og nedetid (Norge) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Dignio Prevent UK Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Remote Care (UK) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
External Integrations (UK) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Information about time for planned updates and downtime (UK) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Dignio Prevent Iceland Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Remote Care (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Information about time for planned updates and downtime (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Scheduled Maintenance
Update - We will be undergoing scheduled maintenance during this time.
May 26, 2023 - 14:53 CEST
Scheduled - Torsdag 1. juni kl 14:00 oppdaterer vi Dignio Prevent. Det er ikke ventet noen nedetid under oppdateringen. Informasjon om innhold i oppdateringen vil bli sendt ut i et eget nyhetsbrev.

Thursday 1st of June, Please note, Dignio Prevent will be updated at 14:00. No downtime is expected during the update. Information about the content of the update will be sent out in a separate newsletter. If you have any questions about this update, please contact your local Customer Support contact.

May 24, 2023 - 14:53 CEST
Past Incidents
May 30, 2023

No incidents reported today.

May 29, 2023

No incidents reported.

May 28, 2023
Resolved - Alle dispensere skal nå være tilkoblet til nettverket igjen.
May 28, 21:12 CEST
Update - Vi observerer nå at mange av dispenserene kobler seg på nettverket igjen og forventer at alle vil være tilkoblet igjen løpet av kvelden.
May 28, 18:34 CEST
Monitoring - Vi ser at flere Karie-dispensere har mistet tilkobling til nettverket i løpet av søndag ettermiddag.

Dispenserene vil fortsette å mate ut som vanlig, men det vil kunne komme varsler om at det er usikkert om medisinen er tatt. Dette bør følges opp manuelt ved behov.

Feilen skyldes trolig midlertidige problemer i mobilnettet og vil sannsynligvis løse seg for de fleste dispensere i løpet av noen timer uten at det er behov for å gjøre noe. Vi kommer tilbake med mer informasjon hvis det skulle endre seg.

May 28, 17:04 CEST
May 27, 2023

No incidents reported.

May 26, 2023
Resolved - Vi har nå rettet feilen for alle berørte brukere og utmatingen vil fungere som normalt når rullen installeres.

Vennligst kontroller ekstra nøye at riktig tidspunkt står på skjermen når rullen har blitt installert.

Dignio takker for tålmodigheten og beklager igjen ulempene feilen har medført. Vi vil sammen med apoteket gjennomgå rutinene og iverksette tiltak for å hindre at noe lignende skjer igjen.

Med ønske om en god pinsehelg til både de som er på vakt og de som har fri!

May 26, 17:08 CEST
Monitoring - Vi har nå fått overført riktige planer fra Apotek 1 for de fleste brukerne. Dessverre er det fremdeles noen brukere der vi fremdeles venter på riktig informasjon fra apoteket, og der utmatingen fremdeles ikke vil fungere. Vi forventer å motta informasjonen vi mangler i løpet av morgendagen, slik at vi kan løse dette da.

Vi har også bekreftet at overføringen fra apoteket for fremtidige planer nå fungerer som den skal, slik at problemet ikke vil være vedvarende.

Vi anbefaler følgende:
* Forsøk å sette i rullen på nytt i morgen tidlig eller ifm. neste besøk. Dette vil nå fungere for flertallet av brukerne.
* Dersom dette ikke fungerer, forsøk igjen fredag morgen.
* Dersom det fremdeles ikke fungerer, ta kontakt med Dignio support.

May 24, 20:27 CEST
Update - Vi får oversendt nye planer for alle berørte pasienter fra Apotek 1 i løpet av dagen i dag, og gjør vårt aller beste for å legge disse inn i løpet av kvelden slik at de blir gjeldende fra og med i morgen. Hvis alt går etter planen, betyr det følgende:

* For brukere som skal ha ny rull i morgen skal alt gå som vanlig (også dersom rullen allerede har blitt skjøtet på den eksisterende), og dere trenger ikke gjøre noe.
* For brukere der medisinen har blitt delt ut manuelt pga. feilen skal dere kunne installere resten av rullen fra og med i morgen tidlig.
* Dersom dere har opprettet manuelle planer vil disse bli automatisk overskrevet av de innkommende apotekplanene. Rullen må da settes inn i Karie på nytt.

Dersom det mot formodning skjer uforutsette ting som gjør at rettingen ikke går som planlagt, vil vi ta kontakt og informere om dette.

Vi beklager igjen ulempene feilen har ført til.

May 24, 13:13 CEST
Update - Vi har fått tilbakemelding fra Apotek 1 om at de har funnet feilen og at retting pågår. Vi håper at problemet er løst senest torsdag, forhåpentligvis før. Vi oppdaterer igjen så fort vi vet mer.
May 23, 11:13 CEST
Update - Apotek 1 har ikke lyktes med å løse feilen i løpet av dagen, og jobber fremdeles med det. Per nå har vi fortsatt ikke mulighet til å si noe om når det vil bli løst. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer. Vi tok direkte kontakt med alle berørte kunder per telefon på fredag.
May 22, 15:43 CEST
Update - Apotek 1 jobber fremdeles med å løse feilen, men har foreløpig ikke mulighet til å si noe om når det vil bli løst. Vi kommer tilbake med mer informasjon så fort vi vet noe mer, forhåpentligvis i løpet av dagen.
May 22, 08:48 CEST
Update - Vi får dessverre ikke rettet opp i de feilsendte Karie medisinplanene grunnet utfordringer hos Apotek 1 før helgen. Medisin må derfor leveres manuelt for de berørte dispenserene. Vi håper på å få rettet opp i planene iløpet av mandag slik at dispenserene igjen kan tas i bruk fra mandag kveld.
May 19, 13:51 CEST
Identified - Vi opplever for tiden en feil med overføringen av medisinplaner fra Apotek 1 som påvirker noen av kundene våre med Karie medisindispensere. For dispenserne som er berørt vil utmatingen stoppe opp ved første pose i den nye rullen. Det gjelder hovedsakelig dispensere med bytte av rull 17., 18., 19. og 20. mai.

Dispensere med manuelle planer eller planer fra NMD er ikke påvirket.

Vi har identifisert rotårsaken til problemet og jobber med Apotek1 for å rette opp i planene det gjelder samt iverksette tiltak slik at feilen ikke oppstår igjen. Ulempene feilen medfører beklages på det sterkeste og vi gjør alt vi kan for å løse problemet så fort som mulig.

May 17, 08:00 CEST
May 25, 2023

No incidents reported.

May 24, 2023
May 23, 2023
May 22, 2023
May 21, 2023

No incidents reported.

May 20, 2023

No incidents reported.

May 19, 2023
May 18, 2023

No incidents reported.

May 17, 2023
May 16, 2023

No incidents reported.