All Systems Operational
MyDignio (Patient App and Devices) Operational
90 days ago
99.96 % uptime
Today
MyDignio (Norway) Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
Measurement Devices Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Dignio Prevent Norway Operational
90 days ago
99.95 % uptime
Today
Generell funksjonalitet i Dignio Prevent (Norge) Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
Medisineringsstøtte (Norge) ? Operational
90 days ago
99.97 % uptime
Today
Digital hjemmeoppfølging (Norge) Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
Integrasjoner til responssentre ? Operational
90 days ago
99.92 % uptime
Today
Informasjon om tidspunkt for planlagt oppdatering og nedetid (Norge) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Integrasjoner for sykehus (NHN, DIPS etc.) ? Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Dignio Prevent Iceland Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Remote Care (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Information about time for planned updates and downtime (Iceland) Operational
90 days ago
100.0 % uptime
Today
Operational
Degraded Performance
Partial Outage
Major Outage
Maintenance
Major outage
Partial outage
No downtime recorded on this day.
No data exists for this day.
had a major outage.
had a partial outage.
Past Incidents
Feb 27, 2024

No incidents reported today.

Feb 26, 2024

No incidents reported.

Feb 25, 2024

No incidents reported.

Feb 24, 2024

No incidents reported.

Feb 23, 2024

No incidents reported.

Feb 22, 2024
Completed - The scheduled maintenance has been completed.
Feb 22, 13:00 CET
Update - Tidsrommet for planlagt vedlikehold utvides med 1 time.
Today's maintenance window will need to be extended by 1 hour.

Feb 22, 12:01 CET
In progress - Scheduled maintenance is currently in progress. We will provide updates as necessary.
Feb 22, 10:00 CET
Update - Denne ukens planlagte oppdatering av Dignio Prevent utsettes til torsdag 22.02 klokken 10:00.

This week’s scheduled maintenance of Dignio Prevent has been postponed to Thursday the 22nd of February at 10:00.

Feb 20, 14:25 CET
Scheduled - Torsdag 22.02 kl 10:00 oppdaterer vi Dignio Prevent. Det er ikke ventet noen nedetid under oppdateringen. Informasjon om innhold i oppdateringen vil bli sendt ut i et eget nyhetsbrev.

Thursday the 22nd of February: Please note, Dignio Prevent will be updated at 10:00. No downtime is expected during the update. Information about the content of the update will be sent out in a separate newsletter. If you have any questions about this update, please contact your local Customer Support contact.

Feb 8, 14:00 CET
Feb 21, 2024

No incidents reported.

Feb 20, 2024
Resolved - Løsningen er stabil og den akutte avvikshåndteringen er avsluttet. Alle varsler fra medisindispensere har nå blitt levert.

Dignio jobber videre med preventive og korrektive tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skjer igjen.

Feb 20, 13:11 CET
Update - Løsningen er nå stabil. Feilen skyldtes en intern feil som førte til overbelastning av systemet. Funksjonen som førte til overbelastningen er nå deaktivert, og den akutte risikoen er dermed håndtert.

Legg merke til at varsler fra medisindispensere fremdeles kan komme inn noe forsinket. Vi vil oppdatere igjen når alle varsler har blitt levert.

Dignio jobber nå med ytterligere preventive og korrektive tiltak for å redusere risikoen for at noe lignende skjer igjen.

Feb 20, 12:57 CET
Monitoring - Dignio Prevent og alle tilknyttede tjenester er nå oppe igjen.

Én ikke-kritisk funksjon er deaktivert for brukere av det gamle brukergrensesnittet: Telleren øverst på dashbordet vil vise "0 varsler" selv om det er åpne varsler i dashbordet. Selve varslene vil imidlertid fungere som normalt, og det er ikke forventet andre ulemper.

Dignio beklager ulempene nedetiden har medført. Vi overvåker nå situasjonen nøye for å sikre at situasjonen er stabil. Vi vil så fort som mulig iverksette tiltak for å unngå at noe lignende skjer igjen.

Feb 20, 10:50 CET
Identified - Dignio har identifisert feilen, og jobber nå med å løse den så fort som mulig. Vennligst se tidligere kommunikasjon for hvordan vi anbefaler å håndtere situasjonen i mellomtiden.

Dignio beklager på det sterkeste ulempene nedetiden medfører. Vi fortsetter med oppdateringer minst hver halvtime inntil problemet er løst.

Feb 20, 10:45 CET
Update - Dignio undersøker fremdeles saken med aller høyeste prioritet og kommer tilbake med mer informasjon så snart som mulig. Vi vil gi en oppdatering minst hver halvtime inntil problemet er løst.

Feilen oppsto omtrent 09:15. Som tidligere kommunisert vil varsler fra medisindispensere og MyDignio bli forsinket frem til løsningen er oppe igjen. Dignio anbefaler at dere inntil videre manuelt følger opp pasienter med særlig behov for oppfølging.

Feb 20, 10:10 CET
Investigating - På grunn av en uforutsett hendelse er Dignio Prevent for øyeblikket utilgjengelig. Mange tjenester fungerer imidlertid som normalt. Vi kommer tilbake med mer detaljer om årsak og forventet løsning så fort som mulig.

Nedetiden har følgende konsekvenser for tjenestene våre:
* Det er ikke mulig å logge inn i Digino Prevent.
* Medisindispenserne vil fortsette å fungere som normalt, men eventuelle varsler (f.eks. medisin ikke tatt) vil ikke nå frem. Varsler som kommer inn mens Dignio Prevent er nede vil imidlertid bli tilgjengelige så snart systemet er oppe igjen.
* Pasientappen MyDignio vil fortsette å fungere for brukere som allerede er logget inn. Pasienten vil imidlertid få beskjed om at appen ikke har forbindelse med infrastrukturen. Målinger eller spørreskjemaer som pasienten utfører vil bli midlertidig lagret i appen og sendt til Prevent så fort systemet er oppe igjen.

Vi beklager ulempene dette medfører og kommer tilbake med mer informasjon så fort som mulig.

Feb 20, 09:15 CET
Feb 19, 2024

No incidents reported.

Feb 18, 2024

No incidents reported.

Feb 17, 2024

No incidents reported.

Feb 16, 2024

No incidents reported.

Feb 15, 2024

No incidents reported.

Feb 14, 2024

No incidents reported.

Feb 13, 2024

No incidents reported.